Bitcoin
Ripple
Ethereum
Monero
Tether
litecoin
filecoin
matic
Kupi/Prodaj Kriptovalute

IOTA

13/01/2018 21:40

Kriptovalute i Internet of things (Internet stvari)

Kriptovalute omogućavaju pouzdanu razmenu vrednosti bez posrednika. Ili barem protokol služi i funkcioniše kao posrednik. Većini današnjih coina potrebna je blockchain tehlologija za postizanje ove ravnoteže.

Iota želi da poremeti taj poredak stvari. Tim koji je izumeo Iotu veruje da su pronašli sledeću generaciju kriptovaluta i brži, jeftiniji i sigurniji način upravljanja pouzdanošću istih. Zovu ga Tangle, a evo i kako izgleda: 

 

Kliknite ovde da biste gledali Tangle kako raste u realnom vremenu. Svaka od tih belih tačaka predstavlja jednu transakciju. Da bi transakcija bila odobrena, potrebno je da se verifikuju druge dve transakcije. Zelene linije predstavljaju verifikaciju.

Dakle, kada želite da dodate transakciju u sistem, izaberite nasumično dve druge transakcije, proverite da li su njihovi ključevi i balans važeći, zatim ih povežite sa sopstvenom transakcijom i sa Proof of work-om. Taj paket se šalje u mrežu da bude pregledan i verifikovan sa sledećom generacijom transakcija.

Proof of work štiti mrežu od spam napada ili sybil napada. Oba napada zahtevaju da napadač izda veliki broj transakcija. Sa Proof of work, svaka transakcija zahteva žrtvovanje neke procesne moći. To znači da je mnogo teže i manje privlačno da se generiše broj transakcija koje su napadaču potrebne da bi poremetio sistem.

Kriptovalute koje koriste Proof of Work obično teži deo posla ostavljaju rudarima. U zamenu za doprinos moći hešovanja, rudari dobijaju nagrade. Treba naglasiti da Iota uključuje ovu obradu kao deo transakcije. Ovaj sistem distribucije Proof of work-a preko mreže pomaže da se objasne dve najzanimljivije osobine Iota-e.

Iota ne zahteva naknade za transakciju, zato što je mreža postavljena na takav način da, da biste učestvovali, morate doprineti, tako da svaka transakcija praktično pokriva svoje troškove kroz Proof of work. Nepostojanje naknada za transakciju znači da bi Iota bila vrlo pogodna za obradu mikrotransakcija.

Osim toga, Iota tim tvrdi da će se efikasnost njihove mreže povećavati kako se mreža bude širila. Da biste dobili ideju o tome kako ovo zapravo funkcioniše, pogledajte ilustraciju toga šta se događa kada je mreža preplavljena:

 

Zamislite da ljubičasti kvadrat predstavljaju pljeskavicu koji ste kupili za ručak. Svaka od ovih zelenih linija je verifikacija, koja direktno ili indirektno potvrđuje da ste platili za svoj pljeskavicu. Kao što vidite na slučaju iznad, nakon samo nekoliko generacija transakcija, sistem dostiže stanje u kojem svaka nova potvrđena transakcija indirektno sprovodi verifikaciju vaše transakcije.

Dakle, čak i da je mreža nasumično segmentirana i distribuirana preko uređaja, imate situaciju u kojoj možete sprovesti transakciju vrlo brzo, pod uslovom da je važeća, a cela mreža će se ponašati kao garant validnosti vaše transakcije.

To je kul koncept. Ako imate vremena, strpljenja i znanja iz matematike, bele boje Tangle-a detaljno objašnjavaju kako povećano opterećenje gura Tangle do tačke gde se transakcije skoro momentalno potvrđuju od svih dolaznih saobraćaja do mreže. Možete i da pogledate ovaj You Tube video, u kome se ovaj koncept pominje od 19-og minuta.

Coordinator

U svom većem obimu rada, Iota obećava neke impresivne karakteristike: brzu proveru transakcija, nultu naknadu, povećanu sigurnost itd. Međutim, mreža još uvek ne funkcioniše dovoljnim kapacitetom.

Da bi stvari išle po planu u ovoj ranoj fazi razvoja, Iota se oslanja na nešto što se zove Coordinator, koji ima za cilj zaštitu mreže, dok je obim transakcija mali. Plan je da se ovaj sistem ukloni kada mreža postigne dovoljan obim transakcijeakoje mogu da održavaju same sebe.

Ovo dovodi do jedne od ključnih kritika Iota-e. Smatra se da pošto su Iota transakcije pod kontrolom Coordinatora, a specifični detalji o funkcionalnosti Coordinatora nisu javni, Iota je u njenom trenutnom stanju efikasno „centralizovana“.

Ne možemo pristupiti izvornom kodu coordinatora, tako da ne možemo biti u potpunosti sigurni šta on radi. Međutim, bez njega, mreža bi bila izložena određenim slabostima. Ovo nam govori da Coordinator ima određeni uticaj na faktore, koji se tiču ovih slabosti.

Prema Sergei-u Ivanchegl-u, koosnivaču Iota-e, Coordinator se trenutno koristi da bi zaštitio od 34 % napada. 34-procentni napad se odnosi na scenario u kojem napadač može da doprinese sa preko 1/3 ukupne procesne moći mreže, omogućavajući mu da proizvodi konfliktne transakcije. Dakle, postavlja se pitanje šta spečava Coordinatora da sam organizuje taj napad od 34 %?

Dok Iota tim verovatno nema razloga da sabotira sopstvenu mrežu, to ne znači da se tako nešto u određenom trenutku ne može dogoditi. Ipak, postoji mehanizam koji bi trebalo da pomogne da se proveri moć Coordinatora.

Svaki korisnik Iota-e može samostalno da upravlja full node-om. On time doprinosi procesnoj moći da se održi validnost Tangle-a. Sada, bez nagrada za rudarenje, nema ekonomskog podsticaja za pokretanje jednog od ovih node-ova. Ali full node može biti koristan za one koji već obrađuju veliki broj transakcija, ako koriste aplikaciju ili sistem kome je potrebna pouzdana veza sa Tangle-om, smanjivanje vremena transakcije ili ako jednostavno žele da podrže Iota ekosistem.

Treba napomenuti da se 34 procenta koja ovde pominjemo ne odnosi jednostavno na 34-postotne mreže. Uređaji koji se povezuju sa Iota Tangle-om su izloženi samo jednom delu kompletne mreže. Dakle, čak da uspete da proizvedete dovoljno procesorske snage da brzo dobijete kontrolu nad 34% mreže, takođe ćete morati da pronađete celu mrežu.

Curl i JINN procesor

Iota-in izvorni Proof of work algoritam poznat je kao Curl. Curl koristi ternarnu logiku, što znači da se informacije čuvaju u tri stanja, a ne u dva, kao po tradicionalnoj binarnoj logici. Ternarna logika je izum ranog ruskog računarstva. Ona može pružiti određene prednosti u odnosu na tradicionalnu logiku, ali nije baš praktično naći ili proizvoditi procesore koji koriste ovu logiku, bar u ovom trenutku.

Tu na scenu stupa JINN. JINN Labs je i dalje u „stealth modu“, ali izgleda da rade na asinhronom ternarnom procesoru, koji je namenjen za korišćenje u aplikacijama Internet of things (Internet stvari). Izgleda da je nekoliko ključnih članova Iota-e učestvovalo u njegovom razvoju. Pretpostavka da će JINN procesor moći da efikasnije koristi (hash-ne znam kako prevedem...) Iota ternarni algoritam od tradicionalnih procesora. Cilj je da se ternarni procesor JINN jednog dana integriše u većinu uređaja Internet stvari, nudeći ovim uređajima mogućnost razmene vrednosti i obezbeđivanje Iota-e kao sredstva pomoću koga će to učiniti.

Međutim, upotreba Curl algoritma i ternarne logike je osnova za još jednu kritiku platforme Iota. Ovaj algoritam su razvili članovi tima Iota. Pošto kriptografski algoritmi sadrže osetljive informacije, obično se podvrgavaju detaljnoj proveri pre nego što se koriste u stvarnim aplikacijama.

Neha Narula i njen tim na MIT-u tvrde da Jota kriptografija nije detaljno proverena. Narula tvrdi da je njen tim uspeo da izazove sudar u Iota-inom hashing algoritmu. To jest, sa praktično dostupnom računarskom snagom, mogli su identifikovati 2 ključa koji su hash-ovani na istu vrednost. Ovo bi moglo obezbediti napadačima mogućnost generisanja konfliktnih transakcija.

U odgovoru Ivanchegla na Narulin izveštaj, on tvrdi da su ranjivosti namerno dodate kodu kao vid zaštite od kopiranja (što je dovelo do drugih zabrinutosti) i da Coordinator ne bi mogao iskoristiti te slabosti. On takođe tvrdi da jedinstvenost sistema garantuje rizik od razvoja specijalizovane kriptografije. Tim je očigledno obavio neka prilagođavanja kriptografije koja se koristi za određene zadatke i koja obesmišljavaju sigurnosna pitanja koja su do tada postojala.

Još jedno opravdanje za korišćenje Curl-a jeste to što uključuje Vinternitz One-Time Signature Scheme. Teoretski, kvantno računarstvo ne predstavlja značajnu prednost u obradi hash-ova Vinternitz-a, pa bi Iota trebalo da se pokaže kao otporna na potencijalne buduće napade, jer je kvantno računarstvo bliska budućnost.

Flash kanali

Flash kanali su noviji dodatak Iota uslugama. Inspirisani sistemima kao što su Lightning Network i Raiden, Flash kanali omogućavaju privatne transakcije van mreže. Oni pružaju način da zainteresovane strane preusmere Iota transakcije sa Tangle-a.

Ako želite transakciju velikog obima Iota-e, morate čekati da svaku transakciju obradi Tangle. Ovo će verovatno izazvati zagušenja. Koristeći Flash kanale, više strana unosi jednake količine Iota u multisignature račun. Uključene strane mogu tada obavljati transakcije nezavisno od glavnog Tangla. Za zatvaranje transakcija, oni jednostavno pristaju na izdavanje sredstava sa računa. Na ovaj način, nezavisne grupe mogu brzo procesirati velike količine transakcija, minimizujući direktnu interakciju sa Tangle-om.

Coin

Ukupan iznos od 2.779.530.283.277.761 je stvoren u Iota bloku geneze. Bez rudara, sistemu nedostaje prirodni mehanizam za distribuciju tokena, tako da su Iota tokeni u početku distribuirani preko ICO-a. ICO je prikupio oko 584.000 dolara za fondaciju Iota, nemački entitet odgovoran za upravljanje i razvoj kompanijom Iota. Ovde je prikazana trenutna distribucija tokena. Proverite trenutnu cenu ovde.Pošto postoji toliko Iota, cena Iota koja je navedena na berzama je skoro univerzalno izdata u smislu Miota (1.000.000 Iota).

Veliki broj Iota bi trebalo da posluži za dalje promovisanje Iota-e kao efikasnog načina obavljanja vrlo malih transakcije.

Tim

Osnovnu strukturu Iote je inicijalno opisao Serguei Popov u whitepaper-u Iota. Popov je CS PHD, specijalizovan za teoriju verovatnoće, studirao je u Moskvi i predaje na fakultetu UNICAMP u Brazilu.

Implementaciju opisanog protokola obavili su Sergei Ivancheglo i Dominik Schiener. Prema ovom podcast intervjuu sa još jednim od osnivača Iota-e, David Sønstebø, Sergei Ivancheglo je osnivač Nkt-a. Ivancheglo je 2013. lansirao Nkt pod pseudonimom BCNekt. Ivancheglo se obično pojavljivao pod pseudonimom Come-from-Beiond.

Konačno

Projekat Iota nudi mnogo razloga za uzbuđenje. Ako je tim u mogućnosti da ispuni čak i deo onoga što je planirano, efekti bi mogli biti neverovatni. Ipak, Iota je vrlo kratko u igri i budućnost čitavog projekta nije sasvim izvesna. Postoje projekti koji imaju koncepte, kapital i ljude da pruže ubedljiv argument da mogu izvesti ono o čemu sanjaju. Ali nema garancija. Iota je takođe veoma ambiciozan projekat, ali to je upravo ono što ga čini zanimljivim. Tim puno obećava, a samo će vreme pokazati da li mogu da ostvare ono što su zamislili.